3. Sınıf Dersleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2014-2015

  • Derinin yapısı ve elementer lezyonlar
  • Sistemik hastalıkların deri bulguları