5. Sınıf Dersleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2014-2015

 • Derinin yapısı ve elemanter lezyonlar
 • Derinin bakteriyel hastalıkları
 • Akne vulgaris ve rozasea
 • Derinin mantar hastalıkları
 • Paraziter dermatozlar
 • Derinin Viral hastalıkları
 • Lepra ve Deri tüberkülozu
 • Ürtiker/angioödem
 • Derinin inflamatuvar hastalıkları
 • Kollagen vasküler hastalıklar
 • Otoimmun Büllü hastalıklar
 • Behçet hastalığı
 • Psoriasis
 • Kontakt dermatit
 • Görünen ışık ultraviyolenin etkileri, korunma yolları ve ter bezi hastalıkları
 • Sifiliz
 • Sifiliz dışı veneryen hastalıklar ve HIV deri bulguları
 • Saç Hastalıkları
 • Derinin Prekanseröz hastalıklar
 • Derinin habis tümörleri
 • Atopik dermatit
 • İlaç erüpsiyonları
 • Sistemik hastalıkların deri bulguları
 • Derinin selim tümörleri
 • Nevomelanositik deri tümörleri ve malign melanom
 • Deri lenfomaları ve Kaposi Sarkomu
 • Pigmentasyon bozuklukları