İmmünoloji Laboratuvarı

İmmünoloji Laboratuvarımızda Yapılan Testler

Direkt immunfloresan inceleme (DIF)

DIF incelemede (hasta deri biopsilerinin cryo-cut ta kesimi + deri kesitlerinin FITC işaretli antikor konjugatlar (IgM, IgG, lgA, C3, fibrinojen) reaksiyonu ile enkübasyon + immunfloresan mikroskopta değerlendirme aşamalarında oluşmaktadır.

  • Büllü otoimmun hastalıklar
    • Pemphigus grubu: Pemphigus vulgaris,pemphigus vegetans, pemfigus foliaceus, pemfigus eritematozus, paraneoplastik pemphigus, lgA pemphigusu,
    • Pemphigoid grubu: Büllöz pemphigoid, Sikatrisyel pemphigoid, Pemfigoid gestasyonen,
    • Akiz Epidermolizis Bülloza,
  • Liken planus,
  • Lineer lgA hastalığı, Dermatitis Herpetiformis, Vaskulitler (Henoch schönlein purpurası ve diğerleri),
  • Sistemik otoimmun hastalıklar (Diskoid Lupus eritematozus, Sistemik Lupus eritematozus)

Hastadan alınan biyopsi örneği dondurulduktan sonra kesilerek florezan işaretli antikorlarla boyanır ve florezan mikroskopta değerlendirilir.

Özellikle otoimmun büllü hastalıklarda tanı için kesinlikle gerekli bir yöntemdir. Bu inceleme ile aşağıdaki hastalıklara tanı konulmaktadır.

Split skin DIF inceleme

Hastadan alınan biyopsi örneği önce ayrıştırılır, sonra işleme alınır. Oldukça zahmetli bir yöntem olduğu için ülkemizde çok az laboratuvarlarda yapılmakta olup İstanbul’da sadece bizim laboratuvarımızda yapılmaktadır. Otoimmun büllü hastalıklarda ayırıcı tanı için gerekli bir inceleme yöntemidir.

İndirekt immun florezan inceleme

Hastadan alınan kan örneğinde dolaşan antikorlar araştırılır. Pemfigoid grubu büllü hastalıklarda tanı amaçlı uygulanır. Ayrıca pemfigois grubu hastalıklarda antikor titrasyonunun yapılması tedavi izleminde önemli bir yer taşır. Şehrimizde ancak biri bizim laboratuvarımızda olmak üzere iki laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. ELİZA yöntemi ile antikor araştırılması hastanın kan örneğinden yapılan bu incelemede Pemfigus grubu hastalıklarında Dsg 1 ve Dsg 3 antikorları tanı amaçlı veya tedavi takibinde bakılır.

ELİZA yöntemi ile yapılan bu inceleme aynı zamanda tedavinin başarılı olup olmadığını sayısal olanak belirlemektedir.

İmmünoloji Laboratuvarımızda Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu ve Prof. Dr. Afet Akdağ Köse sorumluluğunda Uz. Biolog Pervin Akdağ ve Lab. Tek. Tülay Öztürk hizmetleri yürütmektedir.

Laboratuvarlarımız (immünoloji ve alerji) kendi fakültemize olduğu kadar diğer çevre hastanelere de sevk zinciri dahilinde tetkikler açısından cevap vermektedir.

Kliniğimiz laboratuvarlarında gerek genel poliklinikten gönderilen, gerekse özel olarak başvuran hastalara yönelik olarak tanı ve izleme amaçlı işlemler yapılmaktadır.

Laboratuvarımıza yönlendirilen hastaların tetkikleri gün içinde sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Tetkik sonuçları her gün 14.00′den itibaren hastalara verilmektedir.

Görevliler

pervin-akdagPervin AKDAĞ

26.08.1978 Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu ardından Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışmaya başladı. 2013 yılından itibaren Anabilim dalımızda Biyolog olarak çalışmaktadır.