Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin örnek bir akademik ünitesi olarak;

  • Ülkemizi hem Ulusal hem Uluslararası alanda en üst düzeyde temsil etmek,
  • Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Öğrenciler,uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin eğitimine katkı sağlamak,
  • Halkımızın sağlığını korumak ve tedavi etmek.

Vizyon

Kısa ve uzun dönemde;

  • Bu kurumdan hizmet alan öğrenci, uzmanlık öğrencisi, araştırmacı, kurum içi ve kurum dışı çalışanlar, hastalar ve Tüm Halkımızın memnuniyetlerini yükseltmek, Ulusal ve Uluslararası alanda, özellikle uzmanlık eğitiminde ilk sırada tercih edilen kurum olmak,
  • Öğretim üyesi başına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer almak, Hekimlik onur ve şerefini koruyarak kaliteli hizmet sunan ve tercih edilen merkez olma özelliğini korumak ve devam ettirmek.