Tag Archives: herpes

Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniği

İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Veneroloji Bilim Dalının cinsel bölgeye yönelik yakınmalarla başvuran hastalarımızın ayrıntılı olarak değerlendirilip, bilgilendirilebileceği ayrı bir polikliniğimiz bulunmaktadır.

1994 yılında kurulan bilim dalımız deri hastalıkları konusunun ayrılmaz parçası olan “Zührevi Hastalıklar” alanında eğitim, araştırma çalışmaları gerçekleştirmekte, bir özel dal polikliniği ile halkımıza hizmet vermektedir.

Kliniğimiz genel polikliniğine cinsel bölgeye yönelik yakınmalarla başvuran hastalarımız, gerekli sorgulama ve muayeneleri yapıldıktan sonra; “CİBH (Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar=Zührevi Hastalık) Dosyası”nın çıkarılması ve daha ayrıntılı incelemelerinin yapılması amacıyla bölümden sorumlu asistan doktora yönlendirilir.

İlgili hekim tarafından yakınmaları doğrultusunda ayrıntılı (genital ve tüm vücut) dermatolojik muayenesi yapılan hastaya, özel bir dosya doldurularak, yineleyen benzer yakınmalarında veya kontrollerinde daha sağlıklı değerlendirilmesinin yapılması sağlanır.

Gerekli incelemeleri yaptırılan hastaya tanı konulduktan sonra;

 • önce hastalığıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilir,
 • gereğinde cinsel eşi davet edilir,
 • tedavisi düzenlenerek uygun bir süre izlenir ve değerlendirilir.

Bilim dalımız ve bu polikliniğimizde değerlendirilen, tedavi edilen ve izlenen “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar” şunlardır:

 1. Frengi (Sifiliz)
 2. Genital Siğil (Condylomata accuminata)
 3. Genital Uçuk (Genital Herpes-Herpes genitalis)
 4. Kasık ve Vücut Mantarı (Tinea cruris)
 5. Kasık Biti ve Uyuz (Pedikülosis ve gale)
 6. Molluscum Contagiosum
 7. Genital akıntıya yol açabilecek hastalıklar: Bel soğukluğu (Gonore ve benzeri hastalıklar)
 8. Yumuşak Şankır (H. ducreyi)
 9. Lenfogranuloma venerum (C. Trachomatis)
 10. Granuloma inguinale (C. granulomatis)

Muayene sırasında ve sonrasında bu hastalıkların yol açabileceği deri lezyonlarından örnekler alınabilir. Bu örnekler

 • kliniğimiz laboratuvarında değerlendirilebilen sürüntüler (smear) olabileceği gibi
 • bu hastalıkları yapan etkenlerin oluşturduğu antijen ve antikorların araştırılması için alınan kan örnekleri (serolojik inceleme) ve
 • lezyondan alınan parça (biyopsi) olabilir. Biyopsiler fakültemiz Patoloji Anabilim Dalına gönderilir ve ortalama bir hafta-10 gün arasında sonuçları alınır.

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda varılan tanıya göre hastaya hastalığıyla ilgili bilgi verilir. Hastalığı aldığı ve vermiş olabileceği yerler söylenir, onların da muayene olmaları için hastaya gerekli yönlendirmelerde bulunulur.

Daha sonra hastaya konulan tanıya uygun tedavi önerilir. Tedavi yöntemleri şunlar olabilir:

Oral (Ağızdan) Kullanılan İlaçlarla Tedavi

Ağızdan verilen ve etkene göre değişen içerik ve biçimde genel olarak “antibiyotik ve antiviral” adı verilen ilaçların değişik doz ve sürelerle uygulanması,

Topikal (Yerel) Uygulanan İlaçlarla Tedavi

Değişik merhem, krem ve losyonlarla hastanın kendi kendine evinde uygulayabileceği tedaviler ve poliklinikte hekim tarafından seanslar halinde uygulanan sürme tedavileri,

Haraplayıcı (Destrüktif) Yöntemlerle Tedavi

Bu tedavi türünde de değişik yöntemler söz konusu olabilir.

Soğuk tedavisi (Kriyokoter): Genital siğiller vb bazı hastalıklarda seanslar halinde lezyonun sıvı azot yardımıyla dondurulmak yok edilmesine yönelik uygulamadır.

Elektrikle yakma tedavisi (Elektrokoterizasyon): Bu yöntemde düşük voltajlı ve ısı etkisi doğuran koter cihazıyla lezyonun yakılarak yok edilmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemde bir miktar ağrı ve acı hissi oluştuğu için yerel anestezik maddelerle uyuşturma-hissizleştirme işlemi yapılabilmektedir.

Cerrahi çıkarma: Bazı büyük lezyonlar yine anestezi altında cerrahi yöntemlerle çıkarılabilmektedir. Deriye yönelik cerrahi uygulamalar, hastalığın cinsine ve lezyonun büyüklüğüne göre kliniğimizde veya genel cerrahi ile plastik cerrahi kliniklerine sevk edilerek gerçekleştirilmektedir.

Cinsel Eş (Partnerlerin) Muayene ve Değerlendirilmesi

Kliniğimizde cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklarda mutlaka cinsel eş veya eşlerin muayenesi ve değerlendirilmesi (bazen hastayla birlikte) yapılmaktadır. CİBH’ın önlenmesi ve kişinin tedavisinin tam olarak yapılması, tedaviden sonra hastalığın yinelemesinin önlenmesi bakımından bu gerekli, hatta zorunludur. Bazı durumlarda eşte hastalık belirtisi bulunmasa da eşlere tedavi uygulanabilmektedir.

Cinsel İlişki İle Geçen Mikroplar

 • Her zaman hastalık yapmayabilirler. Ancak kişi bu mikrobu taşır ve ilişkide bulunduğu kişilere bulaştırabilir.
 • Hastalık belirtisi olanların bir kısmında tedavi uygulanmasa bile, bir süre sonra belirtiler kendiliğinden kaybolabilir. Bu, hastalığın geçtiği (iyileştiği) anlamına gelmez. Tedavi uygulamamak geç dönemlerde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca bu süreçte de hastalığın başkalarına bulaşması olasılığı vardır.
 • Yanlış ve eksik tedaviler de hastalığın belirtilerini baskılayarak hastalığın süreğenleşmesine neden olur.

Yukarıdaki nedenlerden ötürü, kuşkulu cinsel ilişki sonrası olası hastalıklara karşı daima uyanık bulunmak, bu tür ilişkiler sırasında da prezervatif gibi koruyucu önlemleri almak yerinde bir davranış olacaktır.