Tag Archives: muayene

Alerji Polikliniği

Alerji Özel Dal Polikliniğimizde alerjik deri hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verilmektedir.

Polikliniğimizde Salı günleri sabah 8.30-12.00 saatleri dışında her gün 08.30-16.00 saatleri arasında Prof. Dr. Esen ÖZKAYA denetiminde bu bölümümüzde görevli bir asistan doktor tarafından hizmet sunulmaktadır.

Genel dermatoloji polikliniğimize başvuran hastalarımızdan alerjik kökenli hastalığı olduğu düşünülenler (kontakt dermatit, atopik dermatit, kronik ürtiker, ilaç erüpsiyonları, vb.) alerji polikliniğine yönlendirilmektedir.

Alerjik kökenli hastalığı olduğunu düşünen hastaların öncelikle genel dermatoloji polikliniğimize başvurmaları gerekmektedir.

Alerji polikliniğine yönlendirilen hastalarımızın hastalıkları ile ilgili sorgulamaları yapılmakta, gerekli tetkikleri istenmekte ve her hasta için ayrı bir dosya açılmaktadır.

Muayenesi sonucunda alerji testi yapılmasına gerek görülen hastalar kliniğimiz Alerji Laboratuarına yönlendirilmektedir.

Hastalarımız, hastalıklarıyla ilgili gerekli bilgilendirme ve öneriler hasta ve yakınlarına verildikten ve eğer gerekli ise tedavisi düzenlendikten sonra, belirli aralıklarla kontrole çağrılmakta ve izlemeleri yapılmaktadır.

Alerjik deri hastalıklarının tanısı ve analizi için ayrıntılı anamnez ve çeşitli deri testleri gerekli olduğundan Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı bünyesinde Haziran 1996’da Alerji Polikliniği ve Alerji Poliklinik Laboratuvarı’ndan oluşan “Dermatoalerji Birimi” kurulmuş ve özel dal polikliniği ve laboratuvarı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu sayede hem alerjik kökenli deri hastalıklarını daha ayrıntılı olarak değerlendirme hem de çoğunlukla kronik olan ve uzun süre izlemeyi gerektiren bu dermatozları bir merkezden takip etme imkanı doğmuştur. Bu birim, geniş hasta ve test yelpazesiyle İstanbul ve Türkiye için bir referans merkezi konumundadır.

Alerji Özel Dal Polikliniğinin İşleyişi

  • Alerji Özel Dal Polikliniği’nde kontakt ekzema, atopik ekzema, kronik ürtiker ve ilaç alerjileri ayrıntılı olarak değerlendirilmektedir. Hastalar, ön planda Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Genel Polikliniği’nden, ayrıca İstanbul içi ve dışı pek çok hastaneden sevk edilmektedir.
  • Hastalar polikliniğe ilk başvurduklarında yaklaşık yarım saat süren bir ön görüşme ve muayene yapılmakta, alerji poliklinik kartı açılmakta, her hastalık grubu için hazırlanmış olan özel anamnez formları doldurularak hangi testlerin gerekli olduğu belirlenmektedir.
  • Sonraki aşamada hastalar Alerji Poliklinik Laboratuvarına alınmakta, doktorlar tarafından yapılması gerekli görülen deri testleri, deneyimli bir teknik asistan (uzman biolog) tarafından uygulanmaktadır.
  • Testler sonuçlandığında hastalar, yeniden Alerji Polikliniği doktorları tarafından test sonuçlarının yorumu ve relevansı (klinikle uyumu) açısından değerlendirilmektedir. Gerekirse alerji bilgi kartı hazırlanmakta, tedavileri düzenlenmekte ve hastalar izlemeye alınmaktadır.
  • Alerji Özel Dal Polikliniği’nin ayrı bir hasta dosyalama sistemi ve arşivi bulunmaktadır.

Nevüs (Ben) Polikliniği

nevusBu özel dal polikliniğimizde gerek genel poliklinikten yönlendirilen, gerekse doğrudan başvuran ve vücudunda nevüsü (ben) bulunan hastalara yönelik olarak tanı, tedavi ve özel bir görüntüleme sistemi (dermoskopi) ile izleme işlemleri yapılmaktadır.

Nevüsler (Benler) Hakkında Bilgi

Deriye rengini veren hücreler olan melanositler, bir renk maddesi olan melanin üreterek derinin renginin oluşumda önemli rol oynarlar. Derinin en üst tabakasının (Epidermis) tabanını döşeyen hücreler arasında her 5-10 hücreden birisi melanosittir.

Halk arasında ben diye bilinen nevüslerin hücreleri de melanositlerden farklılaştığı düşünülen ve melanin sentezleme yeteneğine sahip hücrelerdir. Her iki tip hücrenin ortak özelliği malign melanom (ben kanseri) gelişimin neden olabilmelidir, dolasıyla gerek insanların normal derisinden gerek önceden var olan benlerinden kanser gelişebilir.

Nevüslerin çoğu zararsızdır ve sıklıkla kahverengi veya siyah renkte olurlar. Bazıları deriden kabarık dururken, bazıları deri seviyesindedir. Çok değişken boyutlarda gözlenebilirler. Doğuştan olabildiği gibi sonradan da çıkabilirler. Görünüşlerine, renklerine, bulundukları yere veya kökenlerini aldıkları hücrelere göre farklı isimler alırlar. Önemli bölümü yaşam boyunca bir soruna neden olmazlar.

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanları bu farklı tiplerdeki nevüsleri tanıma konusunda uzmanlaşmıştır.

Nevüs (ben) polikliniğimizde gerek genel poliklinikten yönlendirilen, gerekse doğrudan başvuran nevüsü (ben) bulunan hastalara yönelik muayene yapılır. Başlıca tanı koyma, hastaları bilgilendirme, çıkarılması gereken benler için cerrahi bölümlere yönlendirme ve riski olanları izleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Melanom insanlarda sık görülen kanserler arasında yer alır ve deri hastalıklarına bağlı ölümlerin en önemli nedenidir. Öte yönden erken tanı konulduğunda şifa sağlanabilmektedir. Dolasıyla hangi benlerin riski olduğunun halk tarafında da bilinmesi hastaların erken aşamasa hekime başvurulmasının sağlanması ve riskli gruplarda ben muayenelerinin düzenli yapılması önemlidir. Nevüs polikliniği bu açıdan önemli bir işlev görmektedir.

Behçet Hastalığı Polikliniği

ayaktan-hasta-kati-2

Polikliniğimiz 1984 yılında multi-disipliner (çok branşlı) bir özel dal polikliniği olarak açılmıştır. Şu anda Prof. Dr. Afet Akdağ Köse’nin sorumluluğunda hizmet vermektedir.

Behçet hastalığının belirtilerini gösteren hastalar tanı amaçlı, önce Genel Dermatoloji Polikliniğinde tetkik edilmekte, hastalık tanısı kesinleşirse, Behçet Hastalığı Polikliniğinde takibe alınmaktadır.

Bu hastalar sadece Behçet hastalığının dermatolojik bulguları açısından değil, Behçet hastalığında görülen diğer sistemlere yönelik belirti ve bulgular açısından da değerlendirilmekte, laboratuvar incelemeleri yapılmakta, hastaların takibi için Fakültemizin diğer bölümleri ile işbirliği yapılmaktadır.

Behçet Hastalığı Polikliniğimizde Behçet hastalarının yanı sıra, tekrarlayan ağız yaraları (Aftöz Stomatit, Rekürrent Oral Aft) ve Bipolar Aft (komplex Aftozis) hastalarına da hizmet verilmekte tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Behçet Hastalığı Polikliniği her Çarşamba saat 08.30’dan itibaren Prof. Dr. Afet Akdağ Köse ve bir uzmanlık öğrencisi ile birlikte Dermatoloji Anabilim Dalı Poliklinik katında hizmet vermektedir. Polikliniğimiz klinik içi randevu sistemi ile çalışmaktadır. Acil sorunları nedeniyle gelen hastalar Behçet Polikliniğinde aynı gün muayene edilmektedir.

Behçet hastalığı arşiv ve kayıt odasında görevli İbrahim Hakkı Günay vasıtası ile Behçet hastalarının hekimlere ulaşması çok kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Randevu gününden önce aktivasyona giren hastalar, randevularını beklemeden Genel Dermatoloji Polikliniğinden randevu alarak muayene olabilmektedirler.

Behçet Hastalığı Polikliniğinde takip ve tedavi amacıyla izlenmeye alınan hastaların, hastalık aktivasyon durumu göz önüne alınarak, genelde 1 ay – 2 ay – 3 ay – 4 ay aralıklarla randevu verilip muayene edilmektedirler. Kontrol altına alınmış hastalar 5 ay – 6 ay aralıklarla muayene edilmektedirler. Hastalık açısından tamamen revizyona girmiş hastalar(hiç hastalık bulgusu olmayan) ise 1 yıl ara ile izlenmektedirler.

Behçet Hastaları 1 yıldan daha uzun sürelerde hekim muayenesinden uzak kalmamalıdırlar.