Tag Archives: poliklinik

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları

Paket program dahilinde Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 6 hafta süreli 2 grup halinde teorik ve pratik dersler;

 • Teorik dersler; 27+1 ayrı konuda, toplam 27 saat (Pazartesi ve Cuma)
 • Pratik dersler; 3 hafta boyunca saat 08.30-11.45 arasında; 3 hf. dönemde tek Çarşamba Lepra Eğt. Araştırma Hast. Ziyareti (1 gün)
  • Öğretim üyesi poliklinik çalışması (hasta muayenesi, reçete yazımı)
  • Serbest poliklinik çalışması (Asistan Dr. eşliğinde)
  • Dermatolojik hastalıkları slayt üzerinde tanı
  • Allerji polikliniğinde uygulamalı pratik
  • Behçet Hast. Polikliniği ve paterji test uygulama
  • Servis hasta viziti
  • Dermatoloji pansuman, pansuman solüsyonları, kullanımı
  • Dermatolojik hastalıklarda reçete yazım uygulamaları

mezuniyet-oncesi

 • Fakültemiz ve Ülkemizin diğer Tıp Fakültelerindeki 6. sınıf öğrencileri seçmeli ders olarak Dermatoloji stajı için kliniğimizi tercih ederek staj yapmaktadırlar.
 • Yurt dışından, özellikle de Avrupa Birliği‟ne üye ve diğer ülkelerden ERASMUS veya farklı değişim programları çerçevesinde gelen öğrencilere 5. sınıf öğrencileri ile birlikte Dermatoloji stajı teorik ve pratik dersler halinde verilmektedir.
 • Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerine, seçmeli olarak Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile ilgili 1 saatlik ders
 • Fakültemiz III. sınıf öğrencilerine Duyu-Sinir Ders diliminde 2 ders anlatılmaktadır.
 • Sınav Uygulaması; 5. sınıflara görsel-yazılı sınav yapılmaktadır.

Mikozis Fungoides Polikliniği

mikozis-fungoidesBu özel dal polikliniğimizde gerek genel poliklinikten yönlendirilen gerekse doğrudan olarak başvuran hastalara yönelik olarak, Mikozis Fungoides ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik işlemler yapılmaktadır.

Mikozis Fungoides

Mikozis fungoides bir deri lenfoması olup Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanları tarafından tedavi edilir. Kronik seyirli bir hastalıktır ve hastaların önemli bir bölümünde ciddi sorunlara neden olmaz ve hastadan hastaya şiddeti değişmektedir. Erken dönemde deride ince kepekli, kırmızımsı iyi sınırlı ince lezyonlarla başlar. Hastadan hastaya şiddeti değişmektedir.

Bir lenfoma tipi olmakla birlikte erken dönemde görünümü ve seyri sedef hastalığı gibi başka deri hastalıklarına benzer. Zaman içinde döküntüler kalınlaşabilir ve hastaların az bir bölümünde tümörler oluşabilir. İç organları etkilemesi çok nadir bir durumdur. Tanı konulabilmesi için çok sayıda biyopsi yapılması gerekebilir. Dolasıyla hastaların basit bir işlem olan deri biyopsisinden kaçınmaması önemlidir. Tedavisi hastalığın şiddetine göre belirlenmekte olup, lokal kremler, ışık tedavisi (PUVA-UVB) veya sistemik ilaçlar hastalığın evresine göre seçilebilir. Döküntüler tedavi ile geriler fakat nüks riski vardır. Mikozis Fungoiden sık bir hastalık olmamakla birlikte hastalar genellikle belirli merkezlerde izlenmektedir. Kliniğimiz de bulunan Mikozis Fungoides polikliniği de bu açıdan önemli bir işlev taşımaktadır.

Büllü Hastalıklar Polikliniği

bullu-hastaligi bullu-hastaliklar-rifkiye-kucukoglu

Büllü hastalıkları özel dal polikliniği (tatil günleri hariç) her Salı hizmet vermektedir. Bu poliklinikte Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu ve ekibi tarafından otoimmün büllü hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir.

Hastalarımız genel polikliniğimizden veya diğer hastalardan gönderilmekte olup, 1986 yılından bu yana immünoloji laboratuvarımızla iş birliği halinde takipleri yapılmaktadır.

Büllü Hastalıklar

Büllü hastalıklar, denildiğinde deride içi sıvı dolu kabarcıkların veya ağız içinde yaraların oluştuğu hastalıklar düşünülmelidir.

Travmaya veya ısıya bağlı, örneğin ayakkabı vurması veya yanık gibi, büller olabileceği gibi bazı hastalıkların seyrinde bu oluşumlar kontrolsüz olarak ortaya çıkabilir.

Bu hastalıklar epidermolizis büllöza, Hailey-Hailey hastalığı gibi doğumsal ve kalıtsal olabilir. Büllü hastalıklar polikliniğimizde izlediğimiz ana grubu otoimmün büllü hastalıklar oluşmaktadır. Bunlar pemfigus grubu hastalıklar, büllöz pemfioidsikatrisyel pemfigoid, lineer IgA hastalığı, akiz epidermolizis bülloza, dermatitis henpetiformis gibi Türkçe karşılığı olmayan, yaşamın herhangi veya ağız, burun içi gibi mukozalarda büller ortaya çıkaran hastalıklardır. Bu hastalıkların oluşum nedeni bilinmemektir. Ancak kalıtsal veya bulaşıcı değildirler. Derideki hücrelerde bazı immünolojik değişikler sonucu kontrolsüz bir şekilde büller (içi sıvı dolu kabartılar) oluşur.

Direkt immünflorezan inceleme immünoloji laboratuvarımızda yapılmaktadır. Hastalığın tanısı için patolojik inceleme yanında immünolojik inceleme (direkt immün florezan) içinde biyopsi almak gerekir. Otoimmün büllü hastalıklar uzun seyirli olup yıllarca tedavi gerektirebilir. Bu nedenle hastaların sabırlı ve tedaviye uyumlu olmaları şarttır.

Tedavi takibinde ise hastalardan kan alınarak immünoloji laboratuvarlarında antikor düzeylerinin ölçülmesi gerekir. Bu tetkikler indirekt immün florezan veya ELİSA yöntemleri ile immünoloji laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Behçet Hastalığı Polikliniği

ayaktan-hasta-kati-2

Polikliniğimiz 1984 yılında multi-disipliner (çok branşlı) bir özel dal polikliniği olarak açılmıştır. Şu anda Prof. Dr. Afet Akdağ Köse’nin sorumluluğunda hizmet vermektedir.

Behçet hastalığının belirtilerini gösteren hastalar tanı amaçlı, önce Genel Dermatoloji Polikliniğinde tetkik edilmekte, hastalık tanısı kesinleşirse, Behçet Hastalığı Polikliniğinde takibe alınmaktadır.

Bu hastalar sadece Behçet hastalığının dermatolojik bulguları açısından değil, Behçet hastalığında görülen diğer sistemlere yönelik belirti ve bulgular açısından da değerlendirilmekte, laboratuvar incelemeleri yapılmakta, hastaların takibi için Fakültemizin diğer bölümleri ile işbirliği yapılmaktadır.

Behçet Hastalığı Polikliniğimizde Behçet hastalarının yanı sıra, tekrarlayan ağız yaraları (Aftöz Stomatit, Rekürrent Oral Aft) ve Bipolar Aft (komplex Aftozis) hastalarına da hizmet verilmekte tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Behçet Hastalığı Polikliniği her Çarşamba saat 08.30’dan itibaren Prof. Dr. Afet Akdağ Köse ve bir uzmanlık öğrencisi ile birlikte Dermatoloji Anabilim Dalı Poliklinik katında hizmet vermektedir. Polikliniğimiz klinik içi randevu sistemi ile çalışmaktadır. Acil sorunları nedeniyle gelen hastalar Behçet Polikliniğinde aynı gün muayene edilmektedir.

Behçet hastalığı arşiv ve kayıt odasında görevli İbrahim Hakkı Günay vasıtası ile Behçet hastalarının hekimlere ulaşması çok kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Randevu gününden önce aktivasyona giren hastalar, randevularını beklemeden Genel Dermatoloji Polikliniğinden randevu alarak muayene olabilmektedirler.

Behçet Hastalığı Polikliniğinde takip ve tedavi amacıyla izlenmeye alınan hastaların, hastalık aktivasyon durumu göz önüne alınarak, genelde 1 ay – 2 ay – 3 ay – 4 ay aralıklarla randevu verilip muayene edilmektedirler. Kontrol altına alınmış hastalar 5 ay – 6 ay aralıklarla muayene edilmektedirler. Hastalık açısından tamamen revizyona girmiş hastalar(hiç hastalık bulgusu olmayan) ise 1 yıl ara ile izlenmektedirler.

Behçet Hastaları 1 yıldan daha uzun sürelerde hekim muayenesinden uzak kalmamalıdırlar.