Tag Archives: uzman

Uz. Dr. Goncagül BABUNA KOBANER

goncagul-babuna1977 yılında İstanbul’da doğdu. 1996’da İstanbul Özel Alman Lisesi’ni, 2003’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 9 ay süre ile asistan olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılında anabilim dalımızda asistanlığa başladı. “Pemfiguslu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezini hazırlayarak 2011 yılında dermatoloji uzmanı oldu.

Uzmanlık mecburi hizmet görevini 2012-2014 yılları arasında Aksaray Devlet Hastanesi’nde tamamladı. Eylül 2014 tarihinden itibaren kliniğimizde uzman olarak görev yapmakta ve çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin örnek bir akademik ünitesi olarak;

  • Ülkemizi hem Ulusal hem Uluslararası alanda en üst düzeyde temsil etmek,
  • Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Öğrenciler,uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin eğitimine katkı sağlamak,
  • Halkımızın sağlığını korumak ve tedavi etmek.

Vizyon

Kısa ve uzun dönemde;

  • Bu kurumdan hizmet alan öğrenci, uzmanlık öğrencisi, araştırmacı, kurum içi ve kurum dışı çalışanlar, hastalar ve Tüm Halkımızın memnuniyetlerini yükseltmek, Ulusal ve Uluslararası alanda, özellikle uzmanlık eğitiminde ilk sırada tercih edilen kurum olmak,
  • Öğretim üyesi başına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer almak, Hekimlik onur ve şerefini koruyarak kaliteli hizmet sunan ve tercih edilen merkez olma özelliğini korumak ve devam ettirmek.

Öğretim Üyeleri

hocalar