Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

Asistan Eğitimi

Klinik İçi Eğitim

 • Servis (en az 6 ay)
 • Genel Poliklinik (en az 12 ay)

Özel Poliklinikler

 • Behçet Hastalığı Polikliniği (en az 3 ay, haftada bir gün)
 • Büllü Hastalıklar Polikliniği ve İmmunoloji Laboratuvarı (en az 3 ay, haftada bir gün)
 • Psoriyazis Polikliniği ve Fototerapi (en az 3 ay, haftada bir gün)
 • Mikozis Fungoides Polikliniği (en az 3 ay, haftada bir gün)
 • Nevus Polikliniği ve Dermatoskopi (en az 3 ay, haftada bir gün)
 • Alerji Polikliniği ve Alerji Laboratuvarı (en az 3 ay, her gün)
 • Veneroloji Polikliniği (en az 3 ay, haftanın her günü/genel polk. içinde)
 • Kozmetoloji ve Lazer Polikliniği (haftada bir gün)

Uygulamalar

 • Punch biyopsi (en az 200 adet)
 • Elektrokoter (en az 100 adet)
 • Kriyokoter (en az 100 adet)
 • İntralezyonel kortikosteroid uygulaması (en az 50 adet)
 • Delme (prick) testi (en az 20 adet)
 • Yama (patch) testi (en az 50 adet)
 • Fiziksel ürtiker testleri (en az 10 adet)
 • Paterji testi (en az 10 adet)
 • Direkt fungus arama (en az 10 adet)
 • Tzanck yayma (en az 5 adet)
 • Sarkopt ve diğer parazitleri arama (en az 10 adet)
 • Karanlık sahada spiroket tayini (en az 10 adet)
 • Dermatoskopi (en az 50 adet)
 • Dermatolojik fotoğraf çekimi (sayısız/isteğe bağlı ama mutlaka yapılacak!)

Tamamlanan eğitimler asistan karnesine kaydedilir ve sorumlu öğretim üyesine/eğitimciye imzalatılır.

Bilimsel Aktiviteler

Klinik içi düzenli eğitim toplantıları

 • Olgu sunumları-Vaka toplantısı: Ayda 4 kez,1 saat (Mortalite/Morbidite)
 • Öğretim üyesi semineri: Ayda 2 kez, 1’er saat(ayda toplam 2 saat)
 • Dergi kulübü: Haftada 1 kez, 1 saat(ayda toplam 3 saat)
 • Asistan semineri: Haftada 1 kez, 1 saat(ayda toplam 4 saat)
 • Slaytlar eşliğinde Tanınız nedir? Haftada 4 kez, 30-45 dk (ayda 2 kez)
 • Olgularla kısa sınav: Haftada bir kez 2 saat (ayda 4 kez)
 • Patoloji ile ortak dermatopatoloji/klinik toplantısı: Ayda 1 kez, toplam 1 sa)
 • Diğer: Kongre/Kurs/Sempozyum/Panel katılımı ve Bilimsel Makale yazarlığı

Tamamlanan bilimsel aktiviteler asistan karnesine kaydedilir, Eğitim Yönergemiz doğrultusunda Eğitim Komisyonuna yazılı olarak bildirilir.

asistan-el-kitabi asistan-karnesi

Sınav

 • Teorik sınav (yılda en az iki kez mutlaka, bazen 3-4)
 • Uygulamalı ara sınav (ayda en az 3-4 kez) (Sınav sonuçları, sınavdan sorumlu öğretim üyesi tarafından asistan karnesine kaydedilir.)

Tıpta Uzmanlık Mezuniyet Sınavları

 • Tez sınavı
 • Bilim Sınavı
 • Teorik/yazılı sınav
 • Pratik uygulamalı sınav