Category Archives: Tanıtım

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba ATCI

Uz. Öğr. Dr. Ecem GÜRELER

Uz. Öğr. Dr. Mehmet Onur GÖKALP

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları

Paket program dahilinde Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 6 hafta süreli 2 grup halinde teorik ve pratik dersler;

 • Teorik dersler; 27+1 ayrı konuda, toplam 27 saat (Pazartesi ve Cuma)
 • Pratik dersler; 3 hafta boyunca saat 08.30-11.45 arasında; 3 hf. dönemde tek Çarşamba Lepra Eğt. Araştırma Hast. Ziyareti (1 gün)
  • Öğretim üyesi poliklinik çalışması (hasta muayenesi, reçete yazımı)
  • Serbest poliklinik çalışması (Asistan Dr. eşliğinde)
  • Dermatolojik hastalıkları slayt üzerinde tanı
  • Allerji polikliniğinde uygulamalı pratik
  • Behçet Hast. Polikliniği ve paterji test uygulama
  • Servis hasta viziti
  • Dermatoloji pansuman, pansuman solüsyonları, kullanımı
  • Dermatolojik hastalıklarda reçete yazım uygulamaları

mezuniyet-oncesi

 • Fakültemiz ve Ülkemizin diğer Tıp Fakültelerindeki 6. sınıf öğrencileri seçmeli ders olarak Dermatoloji stajı için kliniğimizi tercih ederek staj yapmaktadırlar.
 • Yurt dışından, özellikle de Avrupa Birliği‟ne üye ve diğer ülkelerden ERASMUS veya farklı değişim programları çerçevesinde gelen öğrencilere 5. sınıf öğrencileri ile birlikte Dermatoloji stajı teorik ve pratik dersler halinde verilmektedir.
 • Tıp Fakültesi I. sınıf öğrencilerine, seçmeli olarak Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile ilgili 1 saatlik ders
 • Fakültemiz III. sınıf öğrencilerine Duyu-Sinir Ders diliminde 2 ders anlatılmaktadır.
 • Sınav Uygulaması; 5. sınıflara görsel-yazılı sınav yapılmaktadır.

Uz. Dr. Goncagül BABUNA KOBANER

goncagul-babuna1977 yılında İstanbul’da doğdu. 1996’da İstanbul Özel Alman Lisesi’ni, 2003’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 9 ay süre ile asistan olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılında anabilim dalımızda asistanlığa başladı. “Pemfiguslu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” başlıklı tezini hazırlayarak 2011 yılında dermatoloji uzmanı oldu.

Uzmanlık mecburi hizmet görevini 2012-2014 yılları arasında Aksaray Devlet Hastanesi’nde tamamladı. Eylül 2014 tarihinden itibaren kliniğimizde uzman olarak görev yapmakta ve çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin örnek bir akademik ünitesi olarak;

 • Ülkemizi hem Ulusal hem Uluslararası alanda en üst düzeyde temsil etmek,
 • Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Öğrenciler,uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin eğitimine katkı sağlamak,
 • Halkımızın sağlığını korumak ve tedavi etmek.

Vizyon

Kısa ve uzun dönemde;

 • Bu kurumdan hizmet alan öğrenci, uzmanlık öğrencisi, araştırmacı, kurum içi ve kurum dışı çalışanlar, hastalar ve Tüm Halkımızın memnuniyetlerini yükseltmek, Ulusal ve Uluslararası alanda, özellikle uzmanlık eğitiminde ilk sırada tercih edilen kurum olmak,
 • Öğretim üyesi başına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer almak, Hekimlik onur ve şerefini koruyarak kaliteli hizmet sunan ve tercih edilen merkez olma özelliğini korumak ve devam ettirmek.

Dermato-Kozmetoloji Polikliniği

dermato-kozmetoloji-poliklinigi-2 dermato-kozmetoloji-poliklinigi-3
dermato-kozmetoloji-poliklinigi

Anabilim Dalımız Dermato-Kozmetoloji birimimizde hekimlerimiz tarafından uygun görülen endikasyonlarda Botilinum toksin (Botox) injeksiyonu, dolgu maddesi uygulaması, dermoroller, mezoterapi, PRP ve peeling uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca vasküler ve pigmente lezyonların tedavisi için Nd-YAG-KTP laser kullanılmaktadır.

Dermato-Kozmetoloji birimimizde lazer uygulaması için önce genel poliklinik muayenesi olunmakta ve hekimin değerlendirmesi sonucu uygun bulunursa lazer polikliniğine yönlendirilmektedir. Diğer tüm dermatokozmetik uygulamalar ücretli kapsamda olup hastanemiz fiyat listesi uygulanmaktadır.

Genel Dermatoloji Laboratuvarı

laboratuvar-02

Genel Dermatoloji Laboratuvarında Yapılan Testler

 • Deri ve mukozada mantar aranması
 • Demodex bakılması
 • Sarcopt bakılması
 • Ped. hum. capitis bakılması
 • Eritrazma bakılması
 • Tam idrar tetkiki
 • Direkt parazit incelenmesi
 • Karanlık saha testi (spiroket)
 • Boyalı mikroskopik inceleme
 • Boyasız mikroskopik inceleme
 • DPCP uygulaması

Görevliler

Tülay ÖZTÜRK

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu. 1998 yılından itibaren Anabilim Dalımızda Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktadır.

İmmünoloji Laboratuvarı

İmmünoloji Laboratuvarımızda Yapılan Testler

Direkt immunfloresan inceleme (DIF)

DIF incelemede (hasta deri biopsilerinin cryo-cut ta kesimi + deri kesitlerinin FITC işaretli antikor konjugatlar (IgM, IgG, lgA, C3, fibrinojen) reaksiyonu ile enkübasyon + immunfloresan mikroskopta değerlendirme aşamalarında oluşmaktadır.

 • Büllü otoimmun hastalıklar
  • Pemphigus grubu: Pemphigus vulgaris,pemphigus vegetans, pemfigus foliaceus, pemfigus eritematozus, paraneoplastik pemphigus, lgA pemphigusu,
  • Pemphigoid grubu: Büllöz pemphigoid, Sikatrisyel pemphigoid, Pemfigoid gestasyonen,
  • Akiz Epidermolizis Bülloza,
 • Liken planus,
 • Lineer lgA hastalığı, Dermatitis Herpetiformis, Vaskulitler (Henoch schönlein purpurası ve diğerleri),
 • Sistemik otoimmun hastalıklar (Diskoid Lupus eritematozus, Sistemik Lupus eritematozus)

Hastadan alınan biyopsi örneği dondurulduktan sonra kesilerek florezan işaretli antikorlarla boyanır ve florezan mikroskopta değerlendirilir.

Özellikle otoimmun büllü hastalıklarda tanı için kesinlikle gerekli bir yöntemdir. Bu inceleme ile aşağıdaki hastalıklara tanı konulmaktadır.

Split skin DIF inceleme

Hastadan alınan biyopsi örneği önce ayrıştırılır, sonra işleme alınır. Oldukça zahmetli bir yöntem olduğu için ülkemizde çok az laboratuvarlarda yapılmakta olup İstanbul’da sadece bizim laboratuvarımızda yapılmaktadır. Otoimmun büllü hastalıklarda ayırıcı tanı için gerekli bir inceleme yöntemidir.

İndirekt immun florezan inceleme

Hastadan alınan kan örneğinde dolaşan antikorlar araştırılır. Pemfigoid grubu büllü hastalıklarda tanı amaçlı uygulanır. Ayrıca pemfigois grubu hastalıklarda antikor titrasyonunun yapılması tedavi izleminde önemli bir yer taşır. Şehrimizde ancak biri bizim laboratuvarımızda olmak üzere iki laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. ELİZA yöntemi ile antikor araştırılması hastanın kan örneğinden yapılan bu incelemede Pemfigus grubu hastalıklarında Dsg 1 ve Dsg 3 antikorları tanı amaçlı veya tedavi takibinde bakılır.

ELİZA yöntemi ile yapılan bu inceleme aynı zamanda tedavinin başarılı olup olmadığını sayısal olanak belirlemektedir.

İmmünoloji Laboratuvarımızda Prof. Dr. Rıfkiye Küçükoğlu ve Prof. Dr. Afet Akdağ Köse sorumluluğunda Uz. Biolog Pervin Akdağ ve Lab. Tek. Tülay Öztürk hizmetleri yürütmektedir.

Laboratuvarlarımız (immünoloji ve alerji) kendi fakültemize olduğu kadar diğer çevre hastanelere de sevk zinciri dahilinde tetkikler açısından cevap vermektedir.

Kliniğimiz laboratuvarlarında gerek genel poliklinikten gönderilen, gerekse özel olarak başvuran hastalara yönelik olarak tanı ve izleme amaçlı işlemler yapılmaktadır.

Laboratuvarımıza yönlendirilen hastaların tetkikleri gün içinde sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Tetkik sonuçları her gün 14.00′den itibaren hastalara verilmektedir.

Görevliler

pervin-akdagPervin AKDAĞ

26.08.1978 Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu ardından Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışmaya başladı. 2013 yılından itibaren Anabilim dalımızda Biyolog olarak çalışmaktadır.

 

 

Alerji Laboratuvarı

Alerji Laboratuvarında Uygulanan Testler

Tip IV alerjiye yönelik deri testleri

Yama testi (Patch test): Alerjik kontakt ekzemanın tanı testidir. Şüphelenilen alerjen maddeler, özel odacıklı test flasterleri ile kapalı yama testi yöntemiyle hastaların sırt derisine yapıştırılmakta, 48., 72., 96. saatlerde ve 7. gün Uluslararası Kontakt Dermatit Araştırma Grubu’nun kriterlerine göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bir hastanın testi 1 hafta sürmektedir. Laboratuvarımızda yaklaşık 400 farklı kontakt alerjen, çeşitli meslek alerjenleri gibi standart test alerjenlerinin yanı sıra, hastaların kendi maddeleri de (kozmetik, kumaş, ayakkabı, ilaç, mesleksel maddeler v.b.) standart olmayan maddelerle test ilkelerine göre her hasta için özel hazırlanarak test edilebilmektedir.

Fotoyama testi (Photopatch test): Alerjik fotokontakt ekzemanın tanı testidir. Test maddeleri ışınlanacak alan ve kontrol alanı olmak üzere iki ayrı bölgeye yapıştırılmakta, 24 saat sonra test bölgesi UVA veya UVB ile ışınlanarak, yama testi ilkelerine göre 1 hafta boyunca değerlendirilmektedir.

Atopi yama testi (Atopy patch test): Aerogen ve gıda alerjenleri ile şiddetlendiği düşünülen atopik dermatit olgularına uygulanan özel bir yama testidir.

Tip I alerjiye yönelik deri testleri

Delme testi (Prick Test): Atopik dermatit, atopik deri, alerjik ürtiker (kontakt ürtiker vb.) düşünülen dermatoloji hastalarında uygulanan IgE’ye bağlı erken tipte aşırı duyarlık reaksiyonlarının tanı testidir. Şüphelenilen aerogen ve gıda alerjenleri ile ön kol derisine özel lansetler yardımıyla delme testi yapılmaktadır. Sonuçlar 20 dakika sonra, oluşan urtika reaksiyonunun çapına göre değerlendirilmektedir. Laboratuvarımızda standart Avrupa delme testi alerjenleri, gıda alerjenleri ve gerekirse hastanın kendi maddeleri ile delme testi yapılmaktadır.

Delme testine alternatif testler: Standart olmayan maddelerle Tip I alerjik reaksiyon şüphesinde açık (open) test/ovma (rub) testi/kapalı (chamber) test/çizme (scratch) testi/kapalı çizme (scratch-chamber) testi/iki delmeli (prick-prick) test gibi alternatif test yöntemleri uygulanmaktadır.

Fiziksel ürtiker testleri

Soğuk, sıcak, ultraviyole, basınç ve egzersiz testlerini içermektedir.

Eliminasyon/Provokasyon testleri

Özellikle tip IV immünolojik mekanizmayla ortaya çıkan çeşitli ilaç alerjilerinde (başta fiks ilaç erupsiyonu olmak üzere) ve sistemik kontakt dermatitlerde uygulanmaktadır.

Görevliler

Tülay ÖZTÜRK10723344_1476891375931700_105905570_n

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu. 1998 yılından itibaren Anabilim Dalımızda Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktadır.